Közhasznú szervezet

Adószámunk: 18102815-1-41 Bankszámlaszámunk: 10700392-25512601-51100005

Nem dohányzó közösség!

Kérlek, te se dohányozz.

Mi a GYEP?

Gyermekek Egészségnevelő Prevenciós Programja

A GYEP, egy komplex, gyermekprevenciós program, amelynek elsődleges feladata a fiatalok egészségvédelme. Célunk, hogy a gyermekeket játékos, közvetett eszközökkel egészséges életmódra ösztönözzük, megelőzzük a szenvedélybetegségek kialakulását, miközben a gyermekek személyiségét is fejlesztjük. Ezen belül kiemelkedő szerepet kap: a helyes táplálkozás, az alapvető higiénés szokások és a rendszeres mozgás iránti igény felkeltése, valamint a környezettudatosság elősegítése. A megelőzésen belül nagy hangsúlyt fektetünk a bûnmegelőzésre, a dohányzás-, az alkohol- és a drogfogyasztás káros hatásaira. Táborainkban 2000 óta határon túli, árvízkárosult, gyermekjóléti szolgálatok által ajánlott kiemelten hátrányos helyzetû gyermekek térítésmentesen vehettek részt. Az ötlet 1999-ben született meg, a GYEP-program 2000. február-, a GYEP Alapítvány 2001. április óta mûködik.

Miben különbözik a GYEP a többi prevenciós programtól?

A prevenciós programok célja, hogy tudatosítsák a fiatalokban az emberek magán-, és társadalmi életében egyaránt keletkező veszélyeket. Olyan személyiségjegyek kialakítására és megerősítésére törekednek, amelyek révén képesek saját sorsukat, életüket pozitív irányba terelni. Ezek a programok hozzájárulnak a problémamegoldó, konfliktustûrő képesség fejlesztéséhez.

A legtöbb ilyen prevenciós program azonban közvetlen módon próbálja megvalósítani céljait: információáradatot zúdít a fiatalokra a súlyos következményekről, a tiltást helyezve előtérbe kommunikációja során. A fiatalkorúak direkt módon értesülnek a dohányzás, alkohol és drogfogyasztás hatásairól az iskolákban, oktatóktól, prevenciós szervezetek programjain való részvétel alkalmával, antidrogos szórakozóhelyeken stb.

A GYEP-program indirekt megelőzési stratégiával egészíti ki a hagyományos prevenciós tevékenységeket. Abban különbözik a többi hasonló jellegû programtól, hogy közvetett módon próbál segíteni, az információkat rejtett formában, változatos játékok, programok során ismerteti meg a fiatalokkal, pozitív példák bemutatásával. A program eszközrendszeréhez legmegfelelőbb közegnek alkotógárdánk a nyári táborokat találta. Célunk, hogy a gyermekek ne érezzék kötelező „fejtágításnak” a részvételt, hanem jól érezzék magukat, gátlások nélkül beszéljenek problémáikról, maguktól jöjjenek rá a káros szenvedélyek önromboló hatásaira.

A program filozófiája:

Egy egészségesebb életmód kialakítása objektív tájékoztatással, a „tiszta”, függőségmentes élet előnyeinek hangsúlyozásával. A tábor ideje alatt az élelmiszerválasztékot dietetikus szakértők segítségével, és a szabadidős programtervet is ennek megfelelően alakítjuk ki.

A higiénés magatartásra nevelés részterületeit a személyi,- környezet, és mentálhigiéne szempontjából közelítjük meg. A személyi higiéne követelményeit nem lehet külön módszerekkel megtanítani, csak a személyiség fejlesztésével együtt. Tudatosítani kell a gyermekekben, hogy a test és a szûkebb környezet megfelelő higiénéjének hiányában rossz a közérzet. Tartós igényt kell kialakítani a tisztaságra, amely magába foglalja környezetünk, tisztaságának megőrzését is.

Célcsoportunk

Célcsoportunk az általános iskolás korosztály, (6-14) mivel ők a leginkább veszélyeztettek a káros hatásokkal szemben. Az időben történő megelőzés fokozottan fontos: a statisztikák szerint középiskolás kortól jelentkezik a káros szenvedélyek iránti erősebb vonzalom. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a fiatalokat még életük ezen szakasza előtt minden lehetséges eszközzel tájékoztassuk a rájuk leselkedő veszélyekről.

Minden nyáron táboroztatunk. A turnusok alatt a fiatalok játékos formában, közvetett módon sajátítják el a különböző magatartásformák objektív megítélését, a káros tevékenységek mechanizmusát, ezek rövid-, illetve hosszútávú hatásait.

GYEP ARCHÍVUM  (Mi történt eddig?)

Rendezvényeink, programjaink, sajtóvisszhang:

2000. július: Népszabadság, tábori ismertető

2000. augusztus: Magyar Televízió, Képújság: felhívás GYEP-táborra

2000. augusztus: első GYEP-tábor, Dunavarsány

2000. szeptember: Sajtótájékoztatóval egybekötött tábortalálkozó az Országos Rendőrkapitányság Teve utcai épületének auditóriumában.

2000. szeptember: Zsaru Magazin, GYEP a fák alatt c. cikke

2000. szeptember: Népszava, Játékosan lesznek egészségesek c. cikke GYEP-ről

2000. november: az ÁNTSZ Egészségnevelési és Kommunikációs Osztálya által szervezett Családi Egészségnapon kiállítóként vett rész a GYEP.

2001 februártól: GYEP-program keretén belül Egészségügyi Minisztériumi támogatással, a BRFK Bûnmegelőzési osztály, az Országos Bûnmegelőzési Tanács és az Országos Élelmezés-és Táplálkozástudományi Intézet együttmûködésével öt térítésmentes egészségnevelő, prevenciós tábor megszervezése és lebonyolítása, határon túli magyar gyerekek részvételével.

2001. március, április: országos szintû dohányzás,-és drogellenes óriásplakát-pályázat kiírása, pályamunkák fogadása, elbírálása szakértők bevonásával.

2001. május: Díjkiosztó ünnepség és kiállítás az Óbudai Mûvelődési Központ színháztermében és különtermében. A rendezvény fővédnöke dr. Géher Pál egészségügyi h.államtitkár úr.

2001. június – augusztus: GYEP-táborok lebonyolítása, 170 hátrányos helyzetû gyermek táborozásának biztosítása. (határon túli magyar gyerekek, árvízkárosult, KIÚT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által küldött, pályázati nyertes és a Duna Tv, VVV c. mûsorának nyertesei).

2001. július: Együttmûködés a Duna Televízióval, a  VVV c. mûsor forgatása a GYEP-táborban, a Telkibányán forgatott mûsort júliusban leadták a Duna Tv-ben.

2001. szeptember: A Multireklám Köztéri Médiaügynökség és a Kajtár és Kajtár Nyomda közremûködéséval a nyertes dohányzásellenes óriásplakát és drogellenes city-light plakát kihelyezése a Pólus Centerhez.

2001. december, BM Duna Palota, karácsonyi GYEP-találkozó, kb. 100 fő részvételével.

2002. június 26.: A Pest megyei és a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bûnmegelőzési Osztálya által a „Kábítószer Elleni Világnap” alkalmából szervezett vetélkedőn a GYEP Alapítvány csapata I. helyezést ért el. (mellékelve az oklevél)

2002. július 29-augusztus 3.:, Simonpuszta, 65 fő, Országos Bûnmegelőzési Tanács támogatásával kedvezményes illetve a kiemelten hátrányos helyzetû gyermekeknek térítésmentes táborozást biztosítottunk. Együttmûködő szakembereink az OÉTI és a BRFK Bûnmegelőzési Osztály képviseletében segítették munkánkat.

2002. december:  GYEP-találkozó az Országos Katasztrófavédelmi Főigazatóság támogatásával.

2003-as dohányzás- és kábítószerellenes falinaptárak elkészítése.

2003. július 7-13. Kőszeg, Kárpát-Medencei Gyermektalálkozó, 90 fő, Nyugat-Dunántúli Nyári Napok keretén belül kerül megrendezésre.

2003. augusztus 10. Sporttal és kultúrával a rasszizmus ellen c. rendezvény a Népstadionban, GYEP-Egészségstand

2003. augusztus 18-24. Pusztamarót, 80 fő

2004. augusztus 14-20. X. Jubileumi GYEP-tábor Parádfürdőn, 70 fő

2004. december. Jubileumi Karácsonyi találkozó, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon, 100 fő

2005. július 9-15. Magyarhertelend, XI. GYEP-tábor, 70 fővel

2005. dec. 17.(szombat) GYEP Karácsony, helyszín: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

Együttmûködő partnereink: Biztonságos Magyarországért Közalapítvány, Országos Élelmiszerbiztonsági-és Táplálkozástudományi Intézet, BRFK Bûnmegelőzési Osztály, Egészségügyi Minisztérium.

2006. 07.10-17. Kecskemét, XII. GYEP-tábor a Csiperón

2006. 12.17.  GYEP-Karácsony

2007. MOZAIK (MOZgásban Az Ifjúsági Közösségek) program, AGA és CSEPPKŐ Gyermekotthonokkal együttmûködve (a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az ESZA Nonprofit Kft. támogatásával)

2007.07.07-14. XIII. GYEP-tábor Szanazugban

2007.12.16. GYEP-Karácsony, évzáró

2008.05.30. GYEP a Kamaszfesztiválon Zánkán

2008. 07.07-14. XIV. GYEP-tábor Kecskeméten, a Csiperón

2008.12.13. GYEP-évzáró

2009. május GYEP a Kamaszfesztiválon Csattogóvölgyben

2009.07.25-31. XV. GYEP-tábor, DEMO-val Csattogóvölgyben

2009.12.20. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, évzáró Karácsonyi ünnepség a DEMO-val

2010. XVI. GYEP-tábor DEMO-val Tokajon

2010. 12. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, évzáró Karácsonyi ünnepség a DEMO-val

2011. XVII. GYEP-tábor Királyréten

2011. 12.19. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, évzáró Karácsonyi ünnepség a DEMO-val, 150 fő

2012. 02.20. Legyél Bajnok nyitórendezvény, Kőbányán a Kőrösi Csoma Sándor Műv. Központban, 300 fő

2012. 03-05. Osztályfőnöki órákon játékos egészségfejlesztés, a X. kerület 5. osztályos diákjainak.

2012. 07.23-29. XVIII. GYEP-tábor, Kisinóc, DEMO tábor-Királyrét

2013. első félév: Tanári tréning 3 helyszínen (Bp., Debrecen, Szeged), osztályfőnöki órákon játékos egészségfejlesztés, Debrecen, Szeged, Budapest 5. osztályos diákjainak (45 óra)

2013. nyár: GYEP-DEMO TÁBOROK, 07-22-28. XIX. GYEP-tábor, Királyrét, Kastélyhotel Turistaszálló 70 fő, DEMO táborok kb. 200 fő

2013. 08.17. Látogatás és program a “Második Otthon”, Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthonában, Bakonyszűcsön.

2013. szeptember-október: tanári tréning 5 helyszínen (Bp., Debrecen, Pécs, Szeged, Szombathely)

2013. ősz: Osztályfőnöki órákon játékos egészségfejlesztés,  Budapesten a XIV. kerületben, Debrecenben, Pécsen, Szegeden, Szombathelyen, 5. osztályos diákpknak (80 óra)

2013. 12.14. Évzáró a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. (kb. 200 fő)

2014. nyári GYEP-DEMO táborok, workshopok MOME együttműködésével. 2014. július 7-13-ig GYEP-tábor, Kecskemét, CSIPERÓ.

2014. december 14., 14.00 GYEP-DEMO Karácsony, évzáró ünnepség a MOME-n.

2015. május 30, 10.00-18.00-ig, gyereknap, Decathlon, Székesfehérvár, Holland fasor 3. GYEP egészségstand

2015. július 27- augusztus 2. 15 éves a GYEP, jubileumi tábor és “öreg gyepes” családi találkozó Királyréten, Királyrét Hotel Turistaszálló.

2016. június, Palóznak, Mesetáborban a GYEP, gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek táboroztatása

2016. szeptemertől- Bolyai Gyermekotthoni Központ, Zirzen Janka Gyermekotthon lakóinak 3 hetente foglalkozás

2016. július 4-10. Kecskemét-GYEP-tábor a CSIPERÓN! Azaz a XIV. Európa Jövője nemzetközi gyermektalálkozón!

2016. december 17., 14.00, GYEP-DEMO évzáró ünnepség a MOME-n.

2017. augusztus Badacsonytomaj, gyermekotthonos táborunk

2017-2018 június 30-ig KAB-ME-17-KMR-C-25884 kábítószeres pályázat keretein belül készségfejlesztő, egészségfejlesztő workshopok, tehetséggondozás, önismereti tréning gyerekeknek, szakmai műhely az önkénteseknek.

2017. augusztus 8-13., Csopak-GYEP-tábor

2017. december 16., 14.00 GYEP-DEMO évzáró ünnepség, Caramel koncert, 5 gyermekotthon részére, MOME földszinti auditórium.

2018. május 27. Gyereknap Dunakeszi, GYEP egészségstand, fűfejek készítése, egészségtányér

2018. június, Balatonlelle, Zirzen-GYEP-tábor, gyermekotthonos gyerekekkel

2018. augusztus.08.13-08.18 Parádfürdő GYEP-tábor

2018. szeptembertől folytatódnak a foglalkozások a gyermekotthonban, készülődés a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ gyermekvédelmi kiállítására.

 

Legutóbbi bejegyzések