MOZAIK PROGRAM

MOZgásban Az Ifjúsági Közösségek

A MOZAIK program célja a komplex egészségnevelés, amelyet a dohányzás, alkohol- és a kábítószer-fogyasztás együttes megelőzésével a személyiségfejlesztésen keresztül valósítunk meg iskolán kívül. Korábbi programjaink során bevált módszerünk képezi jelen program esetében is alapfilozófiánkat: a káros szenvedélyekkel terhelt élettel szemben egészséges életmód-alternatíva elsajátítása a gyakorlatban.

A program alapját az alapítvány korábbi programjaiban részt vett gyerekek ötletei képezik. Velük együtt indítottuk el a MOZAIK programot 2007-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával.

Az a cél, hogy megtanítsuk ezeket a fiatalokat a saját elképzeléseik megvalósítására, valahogy úgy, ahogy a GYEP-program is létrejött. Ilyen értelemben ők multiplikátorok lesznek, önmagukat fejlesztik. Eddig mi voltunk a példakép, most ők lehetnek a kisebbek számára a követendő minta.

A MOZAIK program célcsoportja alapvetően a 9-16 évesek, mivel szerintünk ők beletartoznak a veszélyeztetett korosztályba. A gyerekeket egyre fiatalabb korukban érő kamaszkor és az információs akadályok lebomlása, valamint a szülők leterheltsége teszi igazán kiszolgáltatottá a negatív hatásoknak és okoz devianciát. Az anyagi helyzettől függetlenül mindenkit érintő problémák és veszélyek valójában a törődés hiányából indulnak.

A program alatt született meg a MOZAIK-Memóriajáték. A a dohányzás, alkohol- a kábítószer, az egészséges táplálkozás, mozgás témakörökhöz kapcsolódóan a fiatalok egyszerű rajzokat készítettek, összesen 40-et. Ebből lettek a kártyácskák, amelyeket memóriajátékként lehet használni. (Minden rajzból kettő példány van, amelyeket lefele fordítva kell kirakni az asztalra. A játékot többen játsszák és felváltva ütnek fel két-két kártyát. Ha párt találnak, levehetik és újat fordíthatnak. Az a nyertes, aki a legtöbb kártyát összegyűjti.) Lényege, hogy gyakorlatilag korosztálytól és műveltségtől, háttértől függetlenül, esélyegyenlő módon játszhatják többen a játékot.

A programot 3 intézményben indítottuk el, az Aga és Cseppkő Gyermekotthok, valamint a Közgazdasági Poitechnikum Szakközépiskola és Gimnázium közreműködésével.